Advokatkurage

Experter inom straffrätt och barnrätt

Vi arbetar med frågor om barns vårdnad och umgänge, misstankar om brott samt skadestånd med anledning av upphovsrättsliga intrång. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

Advokatbyrån Bloch

Barnrätt

Barnets rättigheter aktualiseras i många olika situationer, ofta men inte alltid i relationen till en förälder. Våra medarbetare har sitt starkaste engagemang och sin längsta erfarenhet inom processer om barns boende, vårdnad och umgänge. Även omhändertaganden av barn genom socialtjänsten är ett område där barnets rättigheter särskilt ofta behöver bevakas på ett omsorgsfullt och nitiskt sätt.

Straffrätt

Byråns andra huvudsakliga verksamhetsområde är att biträda som offentlig försvarare samt målsägandebiträde i samband med misstanke om brott respektive brottsoffers anspråk på skadestånd. Inom straffrätten har våra medarbetare särskild erfarenhet och kunskaper avseende företräde av ungdomar.

Vi biträder även avseende ansökningar om skadestånd på grund av ogrundat frihetsberövande samt barns ansökningar om skadestånd i samband med att de bevittnat brott.

Advokatbyrån Bloch
Upphovsrätt

Har du fått ett kravbrev?

Om du har fått ett kravbrev med anledning av att det förekommit upphovsrättsliga intrång på ditt hemnätverk så kan du finna svar på de vanligaste frågorna nedan eller kontakta den handläggande juristen på telefonummer 08 – 675 80 00

Medarbetare

Vårt engagemang är Ditt skydd

Felicia Selberg

Biträdande jurist

Karamallah Farah

Biträdande jurist

Bedrettin Uzun

Biträdande jurist

Kundernas feedback

Våra kunders recensioner

Här kan du se vad några utvalda kunder tycker om oss. Med vår professionella team kan du vara säker på hög kvalite på arbetet.

  Att vara i en rättstvist är det svåraste jag varit med om. Felicias stöd var oumbärligt för att ta mig inom processen och hon levererade resultat i målet. Jag rekommenderar henne med hela mitt hjärta till den som behöver ett ombud som bryr sig!

   Alex Bloch är den bästa och hårdast arbetande försvarare jag haft och tack vare hans insats kom det fram att jag var oskyldig och jag blev friad. Tack från mig och min familj!

    Advokat Alex Bloch har hjälpt vårt bolag med flera enteprenadtvister och hans lösningsorienterade inställning och branschkunskap har varit ovärderlig. Vi är glada att ha honom på vår sida!

    Gratis konsultation

    "*" indicates required fields

    This field is for validation purposes and should be left unchanged.