Advokatkurage

Barnrätt

Barnets rättigheter aktualiseras i många olika situationer, ofta men inte alltid i relationen till en förälder. Våra medarbetare har sitt starkaste engagemang och sin längsta erfarenhet inom processer om barns boende, vårdnad och umgänge. Även omhändertaganden av barn genom socialtjänsten är ett område där barnets rättigheter särskilt ofta behöver bevakas på ett omsorgsfullt och nitiskt sätt.

Advokatbyrån Bloch

Barnet kan även behöva rådgivning inom arvsrättsliga och ekonomiska frågor. Både i förhållande myndigheter, vid uppbärande av försörjningsstöd samt underhållsstöd och i relation till förälders ansvar att betala underhållsbidrag till barnet.

Vårdnadstvist Stockholm, vårdnadstvist Göteborg

Våra kärnområden inom barnrätt:

Konsultation i barnärenden

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i ärenden om barns vårdnad och umgänge samt om omhändertaganden av barn.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Finansiering

Visste du att det finns stöd att få beträffande kostnaderna för att anlita en jurist?

Advokatbyrån Bloch

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 300 000 kr per år kan Du ha rätt till hjälp med kostnaderna enligt lagen om rättshjälp. Kontakta oss för en bedömning av din möjlighet att få rättshjälp.

Advokatbyrån Bloch

Försäkring

Om du ligger i tvist om barn med en person du inte nyligen separerat från (inte inom det senaste året) kan rättsskyddet i din hemförsäkring gälla för 75-80% av kostnaderna att anlita en jurist i tvisten.

Advokatbyrån Bloch

Statliga förordnanden

I processer om omhändertaganden om barn har vårdnadshavarna rätt att få ett offentligt biträde betalt av staten. Om ditt barn nyligen omhändertagits kan du begära en viss jurist hos handläggaren som berett beslutet om omhändertagande.

Vi är redo att hjälpa dig