Advokatkurage

Medarbetare

Alex Bloch

Alex Bloch

Advokat

Alex har arbetat som jurist sedan 2014 och har varit advokat sedan 2020. Han har tidigare arbetat vid Södertörns tingsrätt, med konkurshandläggning samt på advokatbyrå. Alex arbetar i huvudsak som offentlig försvarare. Han åtar sig även uppdrag inom entreprenadrätt, upphovsrätt, barnrätt , socialrätt och avtalsrätt. Alex pratar ryska och engelska.

Felicia Selberg

Felicia Selberg

Biträdande jurist

Felicia tog juristexamen vid Stockholms universitet i januari 2014 och har därefter arbetat på bolag men majoriteten av åren på advokatbyrå. Felicia har störst erfarenhet av brottmål, familjerätt och tvångsmål. Felicia åtar sig uppdrag såsom målsägandebiträde, privata försvararuppdrag, familjerättsliga mål och mål gällande tvångsomhändertagande av barn eller mål som rör tvångsvård.

Karamallah Farah

Karamallah Farah

Biträdande jurist

Bedrettin Uzun

Bedrettin Uzun

Biträdande jurist

Behöver du veta mer om vad som gäller kring barns boende och vårdnad? Kontakta gärna oss för en gratis konsultation.

Gratis konsultation

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.