Advokatkurage

Straffrätt

Byråns andra huvudsakliga verksamhetsområde är att biträda som offentlig försvarare samt målsägandebiträde i samband med misstanke om brott respektive brottsoffers anspråk på skadestånd. Inom straffrätten har våra medarbetare särskild erfarenhet och kunskaper avseende företräde av ungdomar.

Advokatbyrån Bloch

Vi biträder även avseende ansökningar om skadestånd på grund av ogrundat frihetsberövande samt barns ansökningar om skadestånd i samband med att de bevittnat brott.

Finansiering

Visste du att det finns stöd att få beträffande kostnaderna för att anlita en jurist?

Advokatbyrån Bloch

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 300 000 kr per år kan du ha rätt till hjälp med kostnaderna enligt lagen om rättshjälp. Kontakta oss för en bedömning av din möjlighet att få rättshjälp.

Advokatbyrån Bloch

Försäkring

Om du ligger i tvist om barn med en person du inte nyligen separerat från (inte inom det senaste året) kan rättsskyddet i din hemförsäkring gälla för 75-80% av kostnaderna att anlita en jurist i tvisten.

Advokatbyrån Bloch

Statliga förordnanden

I processer om omhändertaganden om barn har vårdnadshavarna rätt att få ett offentligt biträde betalt av staten. Om ditt barn nyligen omhändertagits kan du begära en viss jurist hos handläggaren som berett beslutet om omhändertagande.

Vi är redo att hjälpa dig