Advokatkurage

Tjänster

Kärnvärden

Klintens sanning är vår

Advokatbyrån Bloch

Barnrätt

Barnets rättigheter aktualiseras i många olika situationer, ofta men inte alltid i relationen till...
Advokatbyrån Bloch

Straffrätt

Byråns andra huvudsakliga verksamhetsområde är att biträda som offentlig försvarare samt...
Advokatbyrån Bloch

Upphovsrätt

Byrån arbetar även med att söka skadestånd för intrång i upphovsrätt, bland annat genom...
Finansiering

Visste du att det finns stöd att få beträffande kostnaderna för att anlita en jurist?

Advokatbyrån Bloch

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 300 000 kr per år kan Du ha rätt till hjälp med kostnaderna enligt lagen om rättshjälp. Kontakta oss för en bedömning av Din möjlighet att få rättshjälp.

Advokatbyrån Bloch

Försäkring

Om Du ligger i tvist om barn med en person Du inte nyligen separerat från (inte inom det senaste året) kan rättsskyddet i Din hemförsäkring gälla för 75-80% av kostnaderna att anlita en jurist i tvisten.

Advokatbyrån Bloch

Statliga förordnanden

I processer om omhändertaganden om barn har vårdnadshavarna rätt att få ett offentligt biträde betalt av staten. Om Ditt barn nyligen omhändertagits kan Du begära en viss jurist hos handläggaren som berett beslutet om omhändertagande.

Konsultation i barnärenden

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i ärenden om barns vårdnad och umgänge samt om omhändertaganden av barn.