Advokatkurage

Upphovsrätt

Byrån arbetar även med att söka skadestånd för intrång i upphovsrätt, bland annat genom fildelning på internet. Om Du fått ett skadeståndskrav från oss i ett ärende där vi filmstudio en filmstudio eller annat mediaföretag så kan Du hitta mer information under fliken “Har du fått ett kravbrev” i toppmenyn.

Advokatbyrån Bloch

Upphovsrätt uppstår i samma stund som ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Därmed har skaparen, det vill säga upphovspersonen, ensamrätt att bestämma vem som får framställa exemplar av verket och hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten genom att till exempel publiceras på nätet eller spridas på annat sätt.

Advokatbyrån Bloch